System Wsparcia Sprzedaży


System Wsparcia Sprzedaży służy do wymiany informacji o ofertach pozyskanych od dostawców, pomiędzy rozproszonymi oddziałami firmy. Rozwiązanie to, zbudowane w oparciu o Platformę Integracyjną PBC.ERP, wdrożone zostało w Grupie Kapitałowej HBH (należą do niej m. in. spółki BIMs Plus Sp. z o. o., Hydrosolar Sp. z o. o. i HTI BP Sp. z o. o.).

Zrealizowane przez nas oprogramowanie zostało oddane do użytku w czerwcu 2012r.

PBC.ERP System Wsparcia Sprzedaży - tabela ofert

Zawartość

Potrzeba wdrożenia systemu

Grupa kapitałowa HBH posiada na terenie Polski sieć kilkudziesięciu oddziałów, jej oferta obejmuje kilkadziesiąt tysięcy produktów dostarczanych przez kilkuset dostawców. Korporacja posiada rozbudowany system ERP, w którym m. in. trzymane są dane dotyczące katalogu produktów, jak również informacje o cenach zakupowych pochodzące z zaksięgowanych faktur.

Istniejące rozwiązanie ma jednak parę ograniczeń:

 • istniejący system ERP jest bardzo rozbudowany, a co za tym idzie skomplikowany, w związku z czym uzyskanie potrzebnych danych nie jest proste,
 • istniejący system ERP przechowuje newralgiczne dane, w związku z tym dostęp do niego mają tylko wybrani użytkownicy,
 • istniejący system ERP napisany jest w technologii "okienkowej", w związku z czym nie jest dostępny na urządzeniach mobilnych, z którymi pracują handlowcy "w terenie",
 • istniejący system ERP przechowuje dane o cenach pobrane jedynie na podstawie już zawartych i zaksięgowanych transakcji - ponieważ od momentu zawarcia transakcji do czasu jej zaksięgowania w systemie może minąć nawet kilka miesięcy, dane o cenach ofertowych bardzo często są nieaktualne.

W konsekwencji wspomnianych ograniczeń, poszczególne oddziały nie miały dostępu do informacji o najaktualniejszych i najniższych cenach, przez co dochodziło do sytuacji, kiedy oferty na te same produkty, dostarczane przez tych samych dostawców, różniły się cenami w zależności od oddziału firmy, który je przygotowywał.

PBC.ERP System Wsparcia Sprzedaży - nowa oferta

Platforma PBC.ERP - rozwiązanie firmy PBConsult

W odpowiedzi na opisane wyżej problemy, nasza firma zaproponowała rozwiązanie oparte o Platformę Integracyjną PBC.ERP. Podstawowe cechy rozwiązania to:

 • aplikacja w pełni zintegrowana z istniejącym systemem ERP w zakresie katalogu produktów - brak konieczności utrzymywania osobnej bazy danych,
 • system webowy działający w oparciu o przeglądarkę internetową, możliwy do uruchomienia na każdym urządzeniu z dostępem do internetu,
 • ze względu na możliwości konfiguracji uprawnień, jak również ograniczony jedynie do katalogu produktów zakres przechowywanych danych, system pozwala na dostęp bezpośrednio zainteresowanych osób, czyli np. handlowców prowadzących rozmowy w siedzibie klienta,
 • system pozwalający na bezpośrednie wprowadzanie danych ofertowych, przetwarzanych w czasie rzeczywistym i umożliwiający natychmiastowy dostęp do informacji o najnowszej i najniższej ofercie na dany produkt, wraz z pełną historią wcześniejszych ofert.

Specyfikacja rozwiązania

 • pełna integracja z istniejącym systemem ERP w zakresie synchronizacji katalogu produktów, z zachowaniem hierarchii grup produktowych i asortymentowych,
 • możliwość wprowadzania informacji o ofertach w zakresie: daty, ceny, jednostki miary, ilości, rabatu, transportu, producenta/dostawcy,
 • raport prezentujący oferty najnowsze i z najniższą ceną,
 • struktura danych zoptymalizowana pod kątem natychmiastowego dostępu do informacji,
 • architektura uwzględniająca skalowalność systemu (możliwość włączenia do systemu użytkowników z kolejnych spółek należących do grupy kapitałowej), jak również dalsze jego rozszerzenie i rozbudowę o nowe moduły (np. elektroniczny obieg dokumentów),
 • system webowy, wykonany w technologii ASP.NET MVC 3, baza danych Microsoft SQL, dostęp dla klientów przez przeglądarkę internetową.

PBC.ERP System Wsparcia Sprzedaży - katalog produktów