Gotowe do wykorzystania moduły to m. in.: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie projektami, CRM, raportowanie, zarządzanie personelem

Rozwiązania sprawdzone w praktycznym zastosowaniu


Gotowe do wykorzystania moduły to m. in.:

  • elektroniczny obieg dokumentów,
  • zarządzanie projektami,
  • CRM, raportowanie, zarządzanie personelem

Elektroniczny obieg dokumentów

Uniwersalne i zaawansowane narzędzie do zarządzania informacją i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie projektami

Rozwiązanie zapewnia efektywny mechanizm nadzoru nad realizacją projektu i kontroli budżetu.

Moduł raportów

Umożliwia definiowanie dowolnych raportów, ich prezentację w formie tabelarycznej bądź graficznej oraz eksport danych do plików.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zwiększa efektywność pracy działu kadr dzięki zautomatyzowaniu procesów kadrowych oraz wprowadzeniu dostępu przez wszystkich pracowników do swoich danych.

Moduł CRM

Elastyczne rozwiązanie umożliwiające gromadzenie wszelkich informacji związanych z Klientem.

Integracja systemów

Działające w tle oprogramowanie, niewymagające obsługi użytkownika, które automatycznie przenosi dane pomiędzy zintegrowanymi systemami.