Elektroniczny obieg dokumentów


Elektroniczny Obieg Dokumentów to uniwersalne i zaawansowane narzędzie do zarządzania informacją i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie. Umożliwia zarówno tworzenie prostych formularzy elektronicznych jak i modelowanie najbardziej złożonych procesów biznesowych. Mechanizm Elektronicznego Obiegu Dokumentów zapewnia również automatyczne obliczenia, walidację danych, integrację (z innymi modułami Platformy Integracyjnej PBC. ERP i programami zewnętrznymi) oraz możliwość generowania dowolnych dokumentów opartych na szablonach. Jest to rozwiązanie konfigurowalne, w pełni elastyczne oraz otwarte na rozbudowę i modyfikacje – dzięki temu idealnie dopasowuje się do wymagań Klienta.

Elektroniczny Obieg Dokumentów - Konfiguracja etapów procesu

Elektroniczny Obieg Dokumentów jest zrealizowany w postaci modułowej i może być częścią kompleksowego rozwiązania ERP lub stanowić odrębną aplikację.

Elektroniczny Obieg Dokumentów umożliwia przede wszystkim:

 • tworzenie nowych, dowolnie złożonych procesów,
 • modyfikacje istniejących obiegów,
 • konfigurację etapów obiegu (wraz z funkcjami przejściami i funkcjami walidacji),
 • prostą konfigurację interfejsu dla użytkownika (widoków formatek),
 • konfigurację pól danych w zakresie: nazwa, kolejność, typ (tekst liczba, lista rozwijalna, lista wielokrotnego wyboru), obowiązkowość, warunki na widoczność, edytowalność na każdym etapie obiegu, warunki na walidację na każdym etapie obiegu,
 • sprawdzanie warunków na tworzenie, zakończenie obiegu,
 • generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów,
 • załączanie dowolnej liczby załączników do obiegu,
 • wysyłanie powiadomień e-mailowych i SMS na wskazane w konfiguracji adresy email.

Posiadamy gotowe rozwiązania dla wielu procesów biznesowych, m.in.:

 • delegacje
 • wnioski urlopowe
 • zatrudnienie, przeszeregowanie, zwolnienie pracownika
 • zakupy (wniosek wraz z rozliczeniem w księgowości)
 • zamówienia wewnętrzne
 • zawieranie umów cywilno-prawnych
 • wnioski o premie
 • audyty
 • opiniowanie dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów został wdrożony w Instytucie Odlewnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania ERP.

Elektroniczny Obieg Dokumentów - Przykładowy formularz delegacji