Moduł raportów


Każdy nowoczesny system informatyczny, operujący na dużej ilości danych, musi posiadać możliwość przejrzystego ich prezentowania. Najczęściej dane wyświetlane są w różnego rodzaju tabelach, przy czym prosty zestaw kolumn i wierszy to zdecydowanie za mało, aby sprostać wymaganiom ergonomii i efektywności pracy.

Zintegrowany System Zarządzania ERP - raport efektywności pracy

Zrealizowany przez nas Moduł Raportów to przede wszystkim:

  • możliwość definiowania dowolnie złożonych zestawień,
  • prezentowanie danych w postaci tabelarycznej z opcją przewijania, filtrowania i sortowania wyników,
  • prezentowanie danych w postaci graficznej na dowolnych typach wykresów.

Dodatkowo przydatnymi funkcjami są:

  • eksport danych do plików w formacie CSV lub XLSX (Microsoft Excel),
  • możliwość generowania wydruków raportów na indywidualnie przygotowanych szablonach.

Moduł Raportów to również zaawansowane narzędzie, które pozwala użytkownikowi systemu na eksplorację danych. Możliwość samodzielnego definiowania oraz modyfikowania raportów zwiększa skuteczność analizy danych, co z kolei może się przekładać na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Moduł Raportów to integralna część każdego naszego systemu.

Zintegrowany System Zarządzania ERP - statystyki zarejestrowanych godzin