demo


Zintegrowany System Zarządzania ERP - dostęp do demo

Zintegrowany System Zarządzania ERP - demo

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie "Zintegrowanym Systemem Zarządzania", który został zaprezentowany Państwu w trakcie seminarium "Efektywne zarządzanie - nowoczesne narzędzia" w dniu 19 kwietnia br. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, udostępniamy Państwu wersję demonstracyjną systemu.

Pragniemy w ten sposób przybliżyć Państwu ideę efektywnego zarządzania, a także zachęcić do praktycznego sprawdzenia funkcji systemu i zadawania kolejnych pytań, na które z przyjemnością udzielimy odpowiedzi.

Zachęcamy również do zgłoszenia się na indywidualną prezentację naszego rozwiązania w Państwa siedzibie. Kilka instytucji skorzystało już z tej formy uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na temat systemu, wdrożenia oraz istotnych kwestii organizacyjnych związanych z szeroko pojętym zarządzaniem.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informację dotyczące dostępu do wersji demonstracyjnej systemu.

Strona www:

Zintegrowany System Zarządzania ERP - demo

login: demo

hasło: test

Uwaga: aplikacja na serwerze została uwierzytelniona wygenerowanym lokalnie certyfikatem w celu zapewnienia szyfrowanego połączenia. Po wklejeniu linku do przeglądarki proszę zaakceptować ostrzeżenie o 'niezaufanym połączeniu'. Aplikacja jest dostępna przez 24h. Testowy użytkownik otrzymał uprawnienia w aplikacji typowe dla: pracownika, kierownika projektu i kierownika komórki organizacyjnej, co przekłada się przede wszystkim na możliwość korzystania z modułów:

  • elektronicznego obiegu dokumentów,
  • zarządzania projektami,
  • zarządzania wyposażeniem,
  • zarządzania zasobami ludzkimi.

W razie potrzeby możemy udostępnić dodatkowe moduły (np. system jakości, laboratoria, biuro certyfikacji) lub aktywować użytkowników pełniących funkcje specjalne (dyrekcja, centrum projektów, itp.).

Wszelkie prezentowane dane w aplikacji (w szczególności imiona, nazwiska, daty, kwoty) mają charakter losowy/przypadkowy.

W razie problemów z uruchomieniem aplikacji lub jakimikolwiek pytaniami prosimy o kontakt.