Czerwiec 2012


System Wsparcia Sprzedaży w Grupie Kapitałowej HBH

W maju 2012r zakończyliśmy proces wdrażania zbudowanego w oparciu o Platformę Integracyjną PBC.ERP Systemu Wsparcia Sprzedaży, służącego do wymiany informacji o ofertach pozyskanych od dostawców, pomiędzy rozproszonymi oddziałami Grupy Kapitałowej HBH (należą do niej m. in. spółki BIMs Plus Sp. z o. o., Hydrosolar Sp. z o. o. i HTI BP Sp. z o. o.).

Pełen opis wdrożenia i funkcjonalności Systemu Wsparcia Sprzedaży dostępny jest w sekcji Realizacje.