Internetowa Platforma dla firmy doradczej


Internetowa Platforma do wymiany dokumentów i obsługi klientów, wykonana dla firmy doradczej Ekoconsultant, służy do obsługi projektu "Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

Zrealizowane przez nas oprogramowanie zostało oddane do użytku w kwietniu 2011r.

Internetowa platforma wymiany danych - szczegóły spotkania

Dzięki temu, iż jest to aplikacja oparta o technologie sieciowe, wielu użytkowników może pracować jednocześnie, dostęp do danych jest błyskawiczny, a uruchamianie poprzez przeglądarkę internetową nie obciąża komputerów instalowaniem aplikacji klienckich. Platforma stworzona przez PBConsult Chwesiuk Czerniewski s.c. spełnia nasze wymagania, a wdrożenie przebiegało sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Maria Duda, Prezes Ekoconsultant

Pełny tekst referencji dostępny jest w sekcji plików do pobrania.

Platforma wspiera realizację projektu w zakresie:

  • części rekrutacyjnej,
  • części księgowej,
  • raportowania.

Platforma umożliwia bezpośrednią rejestrację Klientów firmy doradczej za pomocą systemu zgłoszeń, zaproponowanie terminu, miejsca i tematyki spotkania. Firma doradcza uzupełnia dodatkowe informacje związane z realizacją usług dla każdego Klienta, jak np. umowy, zakres świadczonych usług, przydzielenie doradcy do spotkania, planowanie czasu spotkania, rejestracja kosztów oraz różnego rodzaju dokumentów – notatek, raportów, faktur, czy dokumentów ewidencyjnych. Dodatkowo moduł raportów umożliwia tworzenie dowolnych zestawień oraz generowanie na ich podstawie raportów gotowych do wydruku.

Nowe zdarzenia rejestrowane na platformie generują powiadomienia e-mailowe do określonych użytkowników systemu (pracowników administracyjnych firmy doradczej, doradców oraz Klientów). Dzięki temu każda zainteresowana osoba otrzymuje natychmiastowe informacje o podejmowanych działaniach, a poprzez internetowy dostęp do platformy może błyskawicznie uzyskać szczegółowe dane oraz udzielić odpowiedzi.

System jest zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym – Microsoft Dynamics Nav oraz programem Microsoft SharePoint Server. Integracja obejmuje m.in.:

  • przesyłanie do programu księgowego danych o zarejestrowanych klientach, zawartych umowach, doradcach, kosztach spotkań,
  • pobieranie z programu księgowego informacji o statusie klienta, projektach powiązanych z klientem, parametrach słownikowych,
  • konwersję faktur do formatu PDF przez serwis programu SharePoint.

Platforma dostępna jest pod adresem http://portal.doradztwomsp.pl/.

Internetowa Platforma dla firmy doradczej - szczegóły firmy