System Planowania Czasu Pracy


System Planowania Czasu Pracy umożliwia tworzenie grafików i ewidencjonowanie czasu pracy. Rozwiązanie to, zbudowane w oparciu o Platformę Integracyjną PBC.ERP, jest zintegrowane z programem kadrowym Symfonia (z możliwością integracji z innymi programami ERP).

Zrealizowane przez nas oprogramowanie zostało wdrożone w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" w kwietniu 2012r. Z przyjemnością informujemy, że nasz system zastąpił starsze oprogramowanie, również naszego autorstwa, wdrożone w październiku 2010r.

PBC.ERP System Planowania Czasu Pracy - grafik i kalendarz

Nowoczesny, prosty i bardzo intuicyjny interfejs aplikacji umożliwił płynne i natychmiastowe rozpoczęcie pracy przez użytkowników w nowym systemie. Ogromną zaletą systemu jest możliwość jego dopasowania do naszych indywidualnych wymagań – nowy system został wzbogacony np. o zintegrowaną z systemem kadrowym możliwość rejestrowania kosztów poszczególnych pracowników, umożliwia wydruk kart obecności oraz zapewnia dostęp do pełnego rejestru operacji.

Jan Harajda, Dyrektor ds. Eksploatacyjno - Rozwojowych

Pełny tekst referencji dostępny jest w sekcji plików do pobrania.

Zawartość

Potrzeba wdrożenia systemu

NZOZ "Szpital w Puszczykowie" to duża placówka medyczna, w której planowanie i zarządzanie grafikami pracy ponad kilkusetosobowego personelu medycznego to jedno z istotniejszych zadań organizacyjnych. Jego realizacja bez zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych była procesem uciążliwym i czasochłonnym: ułożenie miesięcznego grafika dla tak licznego personelu trwało ok. 2 tygodni, tyle samo czasu zajmowało jego korygowanie i ręczne wprowadzanie do systemu kadrowego. Podstawowymi problemami przy tak zorganizowanym procesie planowania były:

 • czasochłonność i duże zaangażowanie zasobów ludzkich,
 • liczne błędy ze względu na brak dostępu do aktualnych danych a także konieczność ich dwukrotnego, ręcznego wprowadzania,
 • brak kontroli nad informacją,
 • brak możliwości wyduku w działach list obecności oraz kalendarzy z rozpisanym grafikiem.

Platforma PBC.ERP - rozwiązanie firmy PBConsult

W odpowiedzi na opisane wyżej problemy, nasza firma zaproponowała rozwiązanie oparte o Platformę Integracyjną PBC.ERP. Podstawowe cechy rozwiązania to:

 • aplikacja w pełni zintegrowana z istniejącym systemem ERP, dzięki czemu osoby układające grafiki uzyskają natychmiastowy dostęp do najbardziej aktualnych informacji kadrowych,
 • dzięki integracji, informacje o grafikach zostaną zapisane bezpośrednio w bazie programu kadrowego, całkowicie eliminując konieczość ręcznego przenoszenia danych,
 • interfejs programu zoptymalizowany pod kątem przyspieszenia wprowadzania danych do kalendarza grafików (suwaki godzinowe, predefiniowane wzorce czasu pracy),
 • aplikacja wyposażona w szereg funkcji i procedur walidujących, radykalnie poprawiających jakość wprowadzanych danych,
 • system webowy działający w oparciu o przeglądarkę internetową, możliwy do uruchomienia na każdym urządzeniu z dostępem do sieci lokalnej,
 • możliwość wydruku list obecności i kalendarza z grafikami bezpośrednio z programu.

PBC.ERP System Planowania Czasu Pracy - wprowadzanie wzorca czasu pracy

Specyfikacja rozwiązania

 • pełna integracja z istniejącym systemem ERP w zakresie pobierania danych kadrowych pracowników (dział, informacje o etacie bądź kontrakcie, stanowisko, norma pracy, informacje o nieobecnościach, informacje o zarejestrowanym czasie pracy), jak również wprowadzania informacji o dziennych wzorcach i zarejestrowanym czasie pracy. Integracja wykonana jest na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym (operacje wykonywane bezpośrednio na bazach), bez konieczności okresowej synchronizacji danych pomiędzy systemami,
 • planowanie czasu pracy w postaci graficznego kalendarza z wygodnym, przewijanym interfejsem, umożliwiającego szybkie wprowadzanie danych jednocześnie dla wielu pracowników,
 • formatka do wprowadzania wzorca czasu pracy umożliwia wybranie od jednego do trzech zakresów godzinowych za pomocą wygodnych suwaków bądź przy wykorzystaniu przycisków ze zdefiniowanymi, najczęściej wpisywanymi odcinkami czasowymi,
 • walidacja i weryfikacja wprowadzonych danych (np. zgodność normatywnego i zarejestrowanego czasu pracy z zaplanowanym, uwzględnianie dni wolnych przy rejestracji czasu pracy, sprawdzanie poprawności wpisanych odcinków czasowych),
 • możliwość wydruku list obecności na podstawie wprowadzonych grafików,
 • dla administratorów (np. pracowników działu kadrowego) funkcjonalność zarządzania miesiącami: możliwość blokowania/odblokowywania wprowadzania informacji do grafika i rejestrowania czasu pracy w poszczególnych oddziałach bądź od razu w całej firmie,
 • dostęp do pełnej historii operacji z możliwością eksportu do plików XLS, CSV i PDF,
 • struktura danych zoptymalizowana pod kątem natychmiastowego dostępu do informacji dla wielu użytkowników pracujących jednocześnie,
 • architektura uwzględniająca skalowalność systemu, jak również dalsze jego rozszerzenie i rozbudowę o nowe moduły (np. elektroniczny obieg dokumentów),
 • system webowy, wykonany w technologii ASP.NET MVC 3, baza danych Microsoft SQL, dostęp dla klientów przez przeglądarkę internetową.

PBC.ERP System Planowania Czasu Pracy - zarządzanie miesiącami