System Obsługi BOK operatora sieci kablowej


System Obsługi BOK operatora sieci kablowej służy do zarządzania bazą abonentów, lokalizacji i usług, umożliwiający rejestrowanie i obsługę zgłoszeń serwisowych. Rozwiązanie to jest zbudowane w oparciu o Platformę Integracyjną PBC.ERP i komunikuje się z zewnętrznymi systemami operatora do zarządzania urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Zrealizowane przez nas oprogramowanie zostało wdrożone w firmie Teskom - dostawcy usług internetowych i telewizji kablowej we wrześniu 2011.

PBC.ERP System Obsługi BOK operatora sieci kablowej - kartoteka aktywnych umów

Największą zaletą systemu PBC.ERP jest to, że został on wykonany i skonfigurowany całkowicie zgodnie z naszymi wymaganiami i specyfiką naszej działalności. System udostępnia nam wszystko co potrzebujemy: magazyn zasobów, obsługę zgłoszeń serwisowych, zestaw raportów i oczywiście bazę lokalizacji, abonentów i usług – wszystko zintegrowane, a dodatkowo komunikujące się naszymi dodatkowymi systemami, które wykorzystujemy do zarządzania urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Jan Strojek, Właściciel

Pełny tekst referencji dostępny jest w sekcji plików do pobrania.

Zawartość

Potrzeba wdrożenia systemu

Firma Teskom dostarcza usługi internetowe i telewizję kablową na terenie Tarnobrzega oraz okolic, utrzymując tysiące aktywnych usług abonenckich. Do zarządzania bazami abonentów, lokalizacji i usług wykorzystywany był dedykowany system napisany w technologii DOS. Wraz z rozwojem firmy - wzrostem liczby abonentów, wprowadzaniem nowych usług do oferty - pojawiła się konieczność, aby zarządzanie firmą oprzeć o nowocześniejszy system ERP.

Ograniczenia "starego" systemu DOS:

 • brak możliwości rozwoju i dostosowania do rozszerzającej się oferty,
 • ubogie możliwości raportowania i analizy danych,
 • brak możliwości pracy sieciowej wielu użytkowników,
 • niski poziom bezpieczeństwa ze względu na brak zabezpieczeń przechowywanych danych (plikowa baza) oraz odpowiednich mechanizmów autoryzacji użytkowników,
 • spadająca wydajność wraz ze wzrostem ilości obsługiwanych danych.

Platforma PBC.ERP - rozwiązanie firmy PBConsult

PBC.ERP System Obsługi BOK operatora sieci kablowej - kalendarz/harmonogram planowanych realizacji

W odpowiedzi na opisane wyżej problemy, nasza firma zaproponowała rozwiązanie oparte o Platformę Integracyjną PBC.ERP. Podstawowe cechy rozwiązania to:

 • system oferujący bogate opcje konfiguracyjne: możliwość definiowania nowych typów usług i budowania pakietów ofertowych (m. in. określenie obszaru i terminu dostępności), możliwość definiowania nowych typów zasobów wraz z atrybutami (np. Modem ONT z atrybutami Typ, MAC i Serial), słowniki wartości,
 • rozbudowane raporty analityczne z możliwością eksportu danych do najbardziej popularnych formatów plików (XLS, CSV i PDF),
 • baza zleceń serwisowych z możliwością planowania terminu i osoby/zespołu realizującego, dodawania notatek i komentarzy a także rejestrowania materiałów zużytych do realizacji,
 • automatyzacja operacji (np. realizacja zgłoszenia odłączenia usługi automatycznie zmienia jej status oraz zwalnia powiązane zasoby w magazynie),
 • nowoczesny interfejs użytkownika, zapewniający wygodę i szybkość dostępu do najistotniejszych informacji dzięki pełnej kontekstowości (bez konieczności przechodzenia do osobnych ekranów system udostępnia wszystkie powiązane dane),
 • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania usługami na poziomie sieci (np. automatyczne przesyłanie danych konfiguracyjnych do systemu DHCP po zrealizowaniu zgłoszenia serwisowego aktywacji lub zawieszenia usługi),
 • rozbudowany magazyn zasobów zapewniający pełną kontrolę nad dostępnymi, przypisanymi bądź wycofanymi zasobami takimi jak modemy czy adresy IP. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia historii przypisań zasobu do abonenta, lokalizacji czy usługi,
 • architektura klient-serwer, umożliwiająca dostęp poprzez sieć z komputerów i urządzeń mobilnych,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych, mechanizmom autoryzacji użytkowników i zastosowaniu nowoczesnej, zabezpieczonej bazy danych.

Specyfikacja rozwiązania

PBC.ERP System Obsługi BOK operatora sieci kablowej - lista zgłoszeń

 • rozbudowany moduł CRM "Obsługa Abonenta", udostępniający kartoteki abonentów, lokalizacji oraz usług (umów),
 • obsługa zgłoszeń serwisowych z kalendarzem umożliwiającym układanie harmonogramów pracy zespołów realizujących zgłoszenia,
 • magazyn zasobów (np. adresów IP, modemów),
 • raporty prezentujące statystyki realizowanych zgłoszeń, wykorzystania zasobów oraz zakontraktowanych usług,
 • zaawansowana konfiguracja oferowanych usług i pakietów ofertowych,
 • bogate opcje konfiguracyjne oparte o słowniki (m. in. słownik miejscowości, ulic, operatorów, materiałów),
 • integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania urządzeniami sieciowymi,
 • integracja z zewnętrznym systemem DHCP (możliwość automatycznego wygenerowania pliku konfiguracyjnego),
 • architektura uwzględniająca możliwość dalszego rozszerzania o nowe funkcjonalności (np. elektroniczny obieg dokumentów),
 • system webowy, wykonany w technologii ASP.NET MVC 3, baza danych Microsoft SQL, dostęp dla klientów przez przeglądarkę internetową.