Internetowa Platforma dla firmy informatycznej


Internetowa Platforma doradcza wykonana dla firmy informatycznej IT Vision służy do obsługi projektu "Nowoczesna firma – doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Wdrożony system umożliwia sprawną wymianę dokumentów oraz profesjonalną obsługę firm korzystających z informatycznych usług konsultingowych.

Zrealizowane przez nas oprogramowanie zostało oddane do użytku w lutym 2012r.

Internetowa Platforma dla firmy informatycznej - rejestracja kosztów

Wdrożenie Platformy internetowej przebiegło bardzo sprawnie szybko. Dzięki profesjonalnemu podejściu firmy PBConsult, która zapewniła wsparcie na każdym etapie realizacji i uruchomienia systemu, mogliśmy bardzo szybko korzystać z dostarczonego nam rozwiązania. Największą zaletą wdrożonego oprogramowania jest pełna kontrola nad obsługą naszych Klientów w zakresie usług doradczych oraz integracja z wykorzystywanym oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Paweł Prymakowski, Prezes IT Vision

Platforma wspiera świadczenie usług doradczych w pełnym zakresie, poczynając od rejestracji Klienta, poprzez określenie miejsca, terminu i tematu spotkania, kończąc na generowaniu faktur i raportów. Pełna lista funkcjonalności obejmuje:

  • bezpośrednią rejestrację Klientów za pomocą elektronicznego formularza,
  • rejestrację umowy oraz zakresu świadczonych usług,
  • obsługę spotkań z doradcami: określenie terminu, miejsca i tematyki spotkania, przydzielenie doradcy do spotkania, planowanie czasu spotkania, rejestracja kosztów i dokumentów ze spotkania,
  • zarządzanie dokumentami,
  • generowanie raportów w postaci zestawień, z możliwością wydruku,
  • generowanie faktur,
  • powiadomienia e-mailowe o nowych zdarzeniach rejestrowanych na platformie.

Platforma zintegrowana jest z programem finansowo-księgowym – Microsoft Dynamics Nav oraz programem Microsoft SharePoint Server. Integracja obejmuje m.in.:

  • przesyłanie do programu finansowo-księgowego danych o zarejestrowanych klientach, zawartych umowach, doradcach, kosztach spotkań,
  • pobieranie z programu finansowo-księgowego informacji o statusie klienta, projektach powiązanych z klientem, parametrach słownikowych,
  • konwersję faktur do formatu PDF przez serwis programu SharePoint.

Platforma dostępna jest pod adresem http://portal.nowoczesnafirma.info/.

Internetowa Platforma dla firmy informatycznej - lista spotkań