Zarządzanie zasobami ludzkimi


Pracownik doświadczony, odpowiednio wyszkolony i zmotywowany stanowi dla przedsiębiorstwa jedną z najważniejszych wartości. Odpowiednie zarządzanie kadrami pozwala na stworzenie atmosfery sprzyjającej dobrym relacjom między pracownikami, umożliwia indywidualny rozwój pracownika oraz wzmacnia więź pracownika z firmą.

PBC.ERP System Planowania Czasu Pracy - grafik i kalendarz

Opracowany przez nas moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Moduł HRM) jest rozwinięciem standardowych programów kadrowych. Moduł HRM oferuje m.in.:

  • obsługę procesu zatrudnienia pracownika,
  • rejestrację czasu pracy,
  • planowanie urlopów,
  • obsługę wniosków urlopowych,
  • prowadzenie rejestru szkoleń (planowanie, realizacja, ocena),
  • okresową ocenę pracownika,
  • możliwość integracji z programami kadrowymi.

Moduł HRM skutecznie zwiększa efektywność pracy działu kadr dzięki zautomatyzowaniu procesów kadrowych oraz wprowadzeniu bezpośredniego dostępu przez wszystkich pracowników do swoich danych kadrowych, jak np. liczba dni urlopu do wykorzystania, termin okresowego badania lekarskiego, składniki wynagrodzenia, itd.

Pracownik dzięki jasno określonym przez Moduł HRM kryteriom oceny może być odpowiednio motywowany do pracy, a utworzony plan szkoleń wyznacza jego ścieżkę rozwoju zawodowego.

Zintegrowany System Zarządzania ERP - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierownicy posiadając w Module HRM pełen dostęp do bieżących danych o swoich podwładnych mogą szybko i skutecznie podejmować decyzje kadrowe. Nieodzowne przy tym są udostępniane przez nasze oprogramowanie raporty efektywności pracy.

Moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest jednym z najważniejszych elementów każdego systemu ERP. Nasze rozwiązanie zostało wdrożone m.in. w Zintegrowanym Systemie Zarządzania ERP oraz w Systemie Planowania Czasu Pracy.